kijk papers 2015 - Warte für Kunst, Kassel / Germany

kijk papers – Warte für Kunst, Kassel

exhibition and event documentation kijk:papers, Warte für Kunst, Kassel